ოსტატი ბიო გამაგრილებლები აციებენ ჰაერს მარტივი ბუნებრივი პროცესის გამოყენებით - აორთქლებული წყალი ამცირებს ჰაერის ტემპერატურას. ტუმბო იღებს წყალს ავზიდან და ასველებს ბუნებრივი ცელულოზის ფართო ფილტრს. მძლავრი ვენტილატორი ჰაერს ფილტრის მეშვეობით ასპირებს. წყალი აორთქლდება ფილტრიდან და ამცირებს ჰაერის ტემპერატურას რამდენიმე გრადუსით. სუფთა და სუფთა ჰაერი მიედინება გარემოში და აცივებს მას.