აორთქლებადი გამაგრილებელი

მაღალი ეფექტურობის გაგრილების გადაწყვეტილებები დიდი სამრეწველო ობიექტებისთვის.

ძირითადი ჰაერის გამაგრილებლები გამოირჩევიან დაბალი მოხმარებითა და დიდი ეფექტურობით, რაც იძლევა დიდი სივრცის ჰაერის გაგრილების საშუალებას მინიმალური საოპერაციო ხარჯებით.